Utstillerreglement

Påmelding og betaling

 • Påmelding skjer via vår hjemmeside agrisja.no fom 1.11.16 tom 15.03.17. Arrangør forbeholder seg imidlertid retten til å godkjenne utstillere.
 • Påmeldingsavgift faktureres fortløpende og er utstillerens bekreftelse på at man har fått tildelt plass. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert ved avbestilling av standplass.
 • Standleie faktureres når utstillerstand er godkjent av arrangør og påmeldingen er lukket 15.03.17.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringa eller redusere påmeldt areal, for påmeldinger etter 15.03.17.
 • Framleie eller bytte av standplass uten avtale med messeledelsen er ikke tillatt.
 • Utstillere som ikke har betalt standleie og påmeldingsavgift innen 24.08.17. vil ikke få tilgang til messeområdet.

Generelt

 • Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres andre steder enn på tildelt standplass. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
 • Ordinære haller og telt må bestilles via vår leverandør O.B.Wiik.
 • Bruk av droner er ikke tillatt.
 • Deltakerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglement og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden. Kontaktpersonen har ansvar for å informere sine kolleger om gjeldene regler.
 • Det er ikke tillatt å kjøre inne på messeområdet under messens åpningstider.
 • Varetransport må skje senest 30 min før messen åpner og tidligst 30 min etter stengetid. Dette gjelder også prøvekjøring av utstyr og maskiner.
 • Utstillere har tilgang til messeområdet fra mandag 21.aug kl.10.00.
 • Alle utstillere skal til en hver tid ha sitt ID-bånd festet rundt armen. ID-bånd hentes ut ved utstillerservice.  Utstillerservice er åpent fom kl.09.00 mandag 21.august.
 • Søndag kveld åpner portene for innkjøring kl.18.00.
 • Det er ikke tillatt med overnatting inne på messeområdet.

Salgsplass / Standplass

 • Standplassen skal holde åpent under hele åpningstiden: fredag fra kl.10-20.00, lørdag fra kl. 9-17.00 og søndag fra kl.10-17.00.  Det er ikke tillatt å starte nedrigg i åpningstidene.
 • Demonstrasjoner, oppvisninger og lignende meddeles messeledelsen. Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt. Vis hensyn til dine naboer!
 • Arrangøren besørger renhold av innendørs og utendørs publikumspassasjer. Egenprodusert avfall på egen stand er deltakers ansvar.
 • Deltakerne må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og bortkjøring av sine varer, emballasje og dekorasjonsmateriell.
 • Telt / vogner / biler inkl drag / barduner etc må få plass innenfor målene på bestilt stand.
 • Bare varegrupper som er påmeldt kan vises / selges på messen.
 • Når standen er demontert, skal den tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape o.l. Hvis dette ikke er skjedd, blir deltakeren belastet for utgifter med dette.
 • Alle varer og alt avfall må være fjernet senest torsdag 31.august kl.16.00. Utstillere som ikke overholder fristen vil bli fakturert for arbeidet med å rydde plassen.

Ansvar / Sikkerhet

 • Hvis messen på grunn av uforutsette forhold, brann, flom el. lign., ikke kan avvikles, refunderes alle innbetalte beløp unntatt påmeldingsavgifta. Hvis arrangøren kommer til at oppslutningen er for liten kan messen avlyses. En eventuell slik avgjørelse blir truffet senest 1.juli 2017. De påmeldte deltakere vil da bli underrettet, og alle innbetalte beløp refundert omgående.
 • Deltakerne er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for deltakers regning. Før arbeidet settes i gang skal messeledelsen så vidt mulig varsle deltakeren.
 • Arrangøren vil besørge vakthold hver natt fra kl 21.00 til kl 07.00 fra og med mandag 21.08.17 kl 21.00 til og med onsdag 30.08.17 kl 07.00.
 • Utstillerne må selv dekke de nødvendige forsikringer.
 • Helsepersonell og sykebil er på området i åpningstiden. Dersom ulykke ring 113.

Salg

 • Alle som selger mat og drikke må selv melde i fra til Mattilsynet. Godkjenningen må fremvises i utstillerservice ved ankomst.
 • Det er ikke tillatt å selge mat og drikke uten avtale med arrangør.
 • Deltakere som omsetter mat og drikke for konsum på messen, blir belastet med 15 % omsetningsavgift av totalomsetningen ex mva.
 • Deltakere som omsetter mat og drikke for konsum på messen, må benytte seg av vårt betalingssystem via Hoopla Pay.
 • Prisen ligger i prislisten.
 • Bare varegrupper som er påmeldt kan selges under messen.
 • Det er ikke tillatt å selge alkohol uten særskilt avtale med arrangør.
 • Loddsalg / basar:  utstiller må selv sørge for de nødvendige tillatelsene.
 • Utstillere som selger ulovlige varer vil bli bortvist fra messeområdet.

Kontaktpersoner under messen:

Maskin, redskap og utstyr: Helge Kyllo – Mail: helge@agrisja.no – Mob: 416 00 448
Jakt og fiske, bil og marked: Odd Petter Haugseth – Mail: odd.petter@agrisja.no – Mob: 958 89 258
Husdyr, program, aktiviteter: Ingeborg Forbregd – Mail: ingeborg@agrisja.no – Mob: 971 92 736
Daglig leder: Ole T. Hofstad – Mail: ole@agrisja.no – Mob: 901 26 963