Standreglement

 

Sekretariat

Trøndersk Landbruk AS
postboks 89
7501 STJØRDAL

Telefon: 7482 4222
E-post: post@agrisja.no
Fakturaadresse: faktura@agrisja.no
Hjemmeside: www.agrisja.no
Besøksadresse: Værnesgata 9, 7500 Stjørdal
Fra 1. august vil messekontoret være på Frigården, 7517 Hell.

Viktige kontaktpersoner:

Maskinområdet, skogområdet: Helge Kyllo 416 00 448 helge@agrisja.no
Markedsområdet, messetekniske spørsmål: Odd P. Haugseth 958 89 258 odd.petter@agrisja.no
Husdyrutstilling, program, aktiviteter: Ingeborg Forbregd 971 92 736 ingeborg@agrisja.no
Økonomi, billetter, akrediteringer: Inger Smågård 481 57 434 inger@agrisja.no
Kontor, dugnad, fakturering: Margit Elverum 900 86 055 margit@agrisja.no
 Trafikk, parkering, sikkerhet: Eva Anita Rømo  934 19 016 eva@agrisja.no
Logistikk: Gunnar Weiseth 934 28 842 logistikk@agrisja.no
Daglig leder: Ole T. Hofstad 901 26 963 ole@agrisja.no

 

Åpningstider

Fredag 25. august kl 10.00 – 20.00
Lørdag 26. august kl 09.00 – 17.00
Søndag 27. august kl.09.00 – 17.00

 

Monterings- og demonteringstider

Mandag 21. aug: Montering kan starte på stands på uteområdet kl. 08.00
Onsdag 23. aug: Montering kan starte kl. 12.00 i hallene
Torsdag 24. aug: Montering avsluttes kl. 21.00
Messeområdet er stengt mellom kl 22.00 – 07.00 i riggetiden
Fredag 25. aug: Messedager
Lørdag 26. aug: Messedager
Søndag 27. aug: Messedager
Mandag 28. aug: Demontering i hallene avsluttes kl. 20.00
Onsdag 30. aug: Demontering. Avsluttes kl. 20.00

Det bes om at utstillerne overholder disse tidene for ikke å hindre framdriften av arrangementet.

Utstillere som har igjen utstyr på standen etter at de har reist, og som skal bli hentet/lastet må avtale det med logistikkansvarlig før de forlater messeområdet.

Siste frist for avhenting av utstyr er 1. September kl. 15.00. Uavhentet utstyr etter denne dato blir tatt hånd om av Agrisjå og blir kun utlevert etter at hentegebyr på kr 500,- og lasting, samt frakt fra messeområdet, er betalt.

NB! Inn- og utkjøring til stands kan kun skje utenom åpningstidene under messedagene. Portene er åpne for inn- og utkjøring fredag kl. 07.00-09.30, lørdag og søndag kl. 06.30-08.30. På kveldstid er portene åpne for inn- og utkjøring til følgende tider: fredag: 20.30–21.30, lørdag: 17.30-18.30 og søndag fra kl 17.30.
Parkering av biler på messeområdet tillates ikke.

 

Inn- og utkjøring av utstillergods

På grunn av trafikkforholdene i monteringsperioden er det av stor betydning at utstillerne får utstillingsgodset fram så tidlig som mulig. Kun kjøretøyer for varebefordring tillates inne på utstillingsområdet, og kjøretøyet må ut av området straks varen er losset eller lastet.

Vareadresse: Frigården, Lånke, 7517 Hell. Se kart på kart

Lossing og lasting av utstyr på messa gjøres av Agrisjå. Denne tjenesten blir fakturert. De som har utstillergods over 3 tonn, spesielle mål og mange kolli, må gi beskjed til logistikkansvarlig for Agrisjå på forhånd. Avkjøringsrampe vil bli tilgjengelig på messeområdet.

 

Adgangskort

Adgangskort gjelder som inngangsbevis for alle dager. Utstillerne må selv legge inn det totale antall akkrediteringer under «BESTILLINGER». Et visst antall kort er gratis. Kort ut over det etterfaktureres. Parkeringskort som gir adgang til utstillerparkering fås i UTSTILLERSERVICE som er åpen fra mandag messeuka.

Standstørrelse t.o.m. Adgangskort Parkeringskort
15 kvm 4 kort 2 kort
30 kvm 6 kort 3 kort
60 kvm 7 kort 3 kort
100 kvm 8 kort 4 kort
200 kvm 10 kort 5 kort
400 kvm 20 kort 10 kort
Over 400 kvm 25 kort 12 kort

 

Frist for bestillinger

Møbler, tepper, standbelysning osv 10. august
Veggsystemer til egen hall 25. juli
Telt og haller 1. juli

Bredbånd på linje inn til stands bestilles til agrisjaa@eidemelektro.no
Gratis WiFi tilgjengelig i messehallene

Ekstra adgangskort 20. august
Invitasjonskort 20. august

Bestillinger gjøres via  BESTILLINGER

 

Vakthold

Arrangøren vil besørge vakthold hver natt fra kl 21.00 til kl 07.00 fra og med mandag 21. august kl 21.00 til og med onsdag 30. august kl 07.00.

 

Forsikring

Utstillerne må selv dekke de nødvendige forsikringer.

 

Førstehjelp/sykebil

Helsepersonell og ambulanse er på området i åpningstiden. Dersom ulykke ring 113.

 

Miljø og sikkerhet

Drivstoff på kanner ikke tillatt.

Agrisjå tilbyr salg av anleggsdiesel til utstillere og andre aktører på en godkjent fyllestasjon på messeområdet.

Vasking av utstyr med avfettingsmiddel ikke tillatt.

Beredskap ved olje og drivstofflekkasje, absorbent oppbevares i umiddelbar nærhet av utstyr. Spesielt viktig ved områder med maskiner i bruk.

Utstillere er selv ansvarlige for at eget utstyr som blir brukt på stand til lasting og lossing er sertifisert, og at fører innehar nødvendig kompetansebevis.

Motvektstruck er ikke tillatt å bruke på messeområdet.

Utstillere plikter å overholde øvrige HMS-bestemmelser gitt av Agrisjå i rigge og demonteringstiden. Det kan være hjelmpåbud og bruk av synlighetstøy i bestemte områder.

Brannvern. Avhengig av skogbrannfaren under Agrisjå vil arrangøren kunne innføre restriksjoner på bruk av ild og åpen flamme på kort varsel.

Bruk av jordspyd eller andre innretninger som går ned i underlaget lengre enn 30 cm, er ikke tillatt brukt uten samtykke fra Agrisjå. Skader på infrastruktur pga brudd på dette belastes den som forvolder skaden i sin helhet.

 

Elektrisitet

Forskriftene sier at all meldepliktig installasjonsarbeid, som midlertidige anlegg på stands, skal foretas av autorisert elektroinstallatør, og montøren som utfører arbeidet skal være ansatt i vedkommende installasjonsfirma.

Bestilling av elektrisitet gjøres via www.agrisja.no. Dette gjelder bestilling av elektriske installasjoner på standen, som stikkontakter, spots og lignende. Bestillinger ut over 3 fas 16 amp faktureres etter tid og materiell. Spørsmål rettes til agrisjaa@eidemelektro.no .

Tilknytning til messa sitt anlegg og framføringer av ledninger til stand kan bare foretas av messas faste installatør. Arrangørens faste installatør står også ansvarlig for at kun godkjent materiell blir tilknyttet messa sitt elektriske anlegg.

 

Gass

Oppbevaring av gass på standen må bare skje etter gjeldende forskrifter. Brannvesenet kan gi opplysninger om dette.

 

Droner

Dronefilming inne på messeområdet og rundt messeområdet er kun tillatt etter nærmere avtale med Agrisjå.

 

Renhold og renovasjon

Renhold på stands besørges av utstiller. Området på og rundt standen ryddes under messa og forlates i samme stand som når du ankom. Avfall leveres i vår avfallscontainer.

 

Matservering

Alle som serverer mat for konsum på messa, må søke Mattilsynet selv. Tillatelsen fra Mattilsynet må medbringes til messa og forevises på forespørsel.

Alle som serverer mat og drikke belastes 15 % omsetningsavgift til messa. Alle må benytte Hoopla sitt kassasystem. Gå inn på bestillingssiden

 

Overnatting

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med overnatting inne på messeområdet. Tillatelse kan gis i spesielle tilfeller etter avtale med teknisk koordinator Odd Petter Haugseth på mail odd.petter@agrisja.no

 

FOR INNENDØRS UTSTILLERE

Veggsystem
Bakvegg og skillevegger er inkludert i standleien og består av vinyllaminerte trefiberplater. Veggene kan ikke males, tapetseres, skrus eller spikres i. Skader vil bli belastet utstiller. Vegghøyde er 250 cm, bredde på frontbord er 18 cm.

Frontskilt og ekstra skilt kan bestilles på eget skjema. Materiell for oppheng av bilder etc. (kroker, streng, nylon, tape) kan kjøpes på utstillingsområdet.

På kartet er innendørs vegger inntegnet med heltrukne linjer, stiplede linjer betyr ikke vegger. Ønskes forandring på dette, må vi ha beskjed snarest.

Gulv
Gulvene i messehallen er plastgulv og evt. andre element, og kan dekkes med belegg/matter.

 

FOR UTENDØRS UTSTILLERE

Grunn/underlag
For det meste godt drenerende dekke.

Plassering av installasjoner
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette opp stolper og legge ledninger i skillelinjer.

 

Det vises for øvrig til det generelle UTSTILLEREGLEMENTET.
Les gjennom det også, om du ikke allerede har gjort det.