Program

fredag 25. august

Porten åpnes for publikum

10:00

Barneriding, kjøring med hest, aktiviteter for barn hos kaninene og hos 4H

10:00 - 20:00

Sted: Hesteområdet, Smådyrområdet og på 4Hs stand

Valtra Master Cup

11:00 - 14:00

Traktorkjørerkonkurranse
Arr: Eikmaskin AS
Sted: Arenaen

Hvordan oppnå grønn status på BRSV og BCoV?

11:00 - 11:30

v/Harald Holm, Prosjektleder – Kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BCoV, TINE
Sted: Seminarhuset
Foredraget tar for seg litt historie om sykdommene, hvorfor de skal bekjempes og hvordan du kan bli fri sykdommene på egen gård

Griskafé

11:00 - 12:00

Dagsaktuelt tema ved Norsvin
Sted: Seminarteltet

Bursdagsfeiring for oksen Braut

11:00 - 11:30

Avlsoksen Braut, som er far til omlag 300.000 avkom både i Norge og i resten av Europa, fyller 15 år i august. Dette markeres med kake og bursdagssang.
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Ljom seterkauk

11:50 - 12:00

Musikalsk innledning til åpningsseremonien ved Ljom seterkauk

Åpningssermoni

12:00 - 12:30

Hilsninger fra Stjørdal kommune og fra arrangøren
Åpningstale og offisiell åpning v/Jonas Gahr Støre
Uoffisiell åpningstale v/Odin Jensenius
Sted: Scenen

Distriktspolitisk duell

12:30 - 13:00

mellom Per Sandberg og Trygve Slagsvold Vedum
Debattleder: Øystein Syrstad
Sted: Scenen

Finale Eksteriørbedømming ku

13:00 - 14:00

med kåring av utstillingens beste ku
Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Andelslandbruk – en spennende omsetningskanal for norsk mat

13:00 - 13:30

v/Alexandra Devik, OIKOS – Økologisk Norge
Sted: Seminarhuset
Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen. Fordeler for bønder

Workshop – fokus på kalvehelse

13:00 - 16:00

v/Dr. Anna Catharina Berge
Arr: Alltech
Sted: Seminarteltet

Bruk av bioenergi i landbruket

14:00 - 14:45

Hvordan kan du kutte både energikostnader og utslippene til miljøet? v/Martin Solli, Solli Bioenergi, Olve Sæhli, Innovasjon Norge og Håvard Midtskogen, Skogselskapet
Sted: Seminarhuset

Kåring av Årets agronom

14:00 - 14:30

Arr: Mære Jordbruksskolelag og Sør-Trøndelag Agronomlag
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Trickskyting

14:30 - 15:15

Forrykende skyteshow med verdensrekordholder Kenneth Aspestrand
Sted: Arenaen
Opplev trickmesteren Kenneth Aspestrand i et fantastisk skyteshow, hvor han skyter ned utallige leirduer og prøver seg dessuten på både vannmeloner, tennisballer og mye mer på flere utradisjonelle skytemåter. Se video

GS og avlsplanlegging i egen besetning

15:00 - 15:30

v/Hans Storlien, GENO
Sted: Seminarhuset
Fokus på avl i egen besetning blir enda viktigere i tida framover, her vil Hans prate mer om mulighetene med GS-prøver av egne hunndyr, og hvordan dette kan forbedre din besetning.

PRESENTASJON AV IDEER FRA INNOVASJONSKONKURRANSE – UTNYTTING AV RESTRÅSTOFF FRA SKOG, JORD OG SJØ

15:00 - 15:20

Arr: Innovasjon Norge
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Premiering av innovasjonskonkurranse

15:30 - 16:00

Arr: Innovasjon Norge
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Konsert med gruppa Ljom

15:30 - 16:00

Sted: Scenen

Kustyling

16:00 - 16:45

Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Landbrukstenestene – ilag inn i framtida

16:00 - 16:30

v/Norske Landbrukstenester
Sted: Seminarhuset
Kva grep gjer Landbrukstenestene for at vi også i framtida skal vera bonden sitt naturlege førsteval?

Hvorfor fullfôr?

16:00 - 16:20

v/rådgiver Carsten Houmann,
Optiko-Consult
Sted: Seminarteltet

Raseparade hest

16:30 - 17:30

Sted: Arenaen

ThermoSeed-behandling av såkorn

16:30 - 16:50

v/Jon Atle Repstad, Felleskjøpet
Sted: Seminarteltet

Bier, blomster og honning

17:00 - 17:30

v/Karl John Amdahl, Birøkter
Sted: Seminarhuset
Norsk birøkt er og har vært i medvind de siste 3-4 årene. Birøkt er blitt populært både i bygd og by. I dag er det lønnsomt å starte som næringsbirøkter, aldri har honning- og pollineringsetterspørselen vært større. Stor underdekning i markedet for norsk honning. (eneste landbruksproduksjonen med underdekning i markedet) Både norsk og trøndersk birøkt er i vekst og tåler fortsatt stor vekst. Det er behov for flere som går inn i birøkten med formål næring, og det er plass for flere som vil ha en interessant hobby.

Kjøttfe på skogsbeite

17:00 - 17:30

v/Morten Tofastrud, Stipendiat ved Høgskolen i Innlandet
Sted: Seminarteltet
Økningen i antall ammekyr i Norge har medført en større interesse for utnyttelse av utmarksbeite. Dette studiet omhandler habitatvalg og beiteatferd hos kjøttfe på skogsbeite og disse faktorenes betydning for dyras tilvekst i beiteperioden.

Visning av avlsoksen Braut

17:30 - 18:00

Avlsoksen Braut er far til omlag
300.000 avkom både i Norge og i resten
av Europa.
Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Traktorpulling

18:00 - 18:45

Demonstrasjon av verdens kraftigste motorsport. Svart eksos, grom motorlyd og rå kraft  i skjønn forening.
Ta gjerne med hørselsvern.
Sted: Arenaen

Mine erfaringer med fjøsbrann

18:00 - 18:30

v/Solveig Bratteng Rønning, Melkeprodusent
Sted: Seminarhuset 

Førerkortregler for traktor og landbruksmaskiner, og sikker traktorkjøring

18:00 - 18:20

v/Jogeir M. Agjeld, tidligere journalist i Bedre Gardsdrift
Sted: Seminarteltet

Hvordan gi kua naturlige forhold i fjøset?

18:30 - 19:00

v/Godkalven AS
Sted: Seminarteltet
Hva er kuas naturlige adferd i fjøset?
Hvordan oppfatter kua innredningen vi plasserer den i?
Hvilken betydning har det for kuas liggekomfort og for kuas helse/trivsel og melkeproduksjon?
Er det nok plass i fjøset til alle dyra?

 

Sikring av last og regler rundt løfteutstyr og løftekjetting

19:00 - 19:30

v/Lilleseth Kjetting AS
Sted: Seminarhuset

Porten lukkes

20:00

lørdag 26. august

Porten åpnes for publikum

09:00

Barneriding, kjøring med hest, aktiviteter for barn hos kaninene og hos 4H

09:00 - 17:00

Sted: Hesteområdet, Smådyrområdet og på 4Hs stand

Fra drømmeprosjekt til virkelighet

09:45 - 10:10

v/Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge, Trøndelag
Sted: Seminarhuset

Traktorpulling

10:00 - 10:45

Demonstrasjon av verdens kraftigste motorsport. Svart eksos, grom motorlyd og rå kraft  i skjønn forening
Sted: Arenaen

Workshop – Fokus på kalvehelse

10:00 - 13:00

v/ Dr. Anna Catharina Berge
Arr: Alltech
Sted: Seminarteltet

Alltid oppdatert skogbruksplan med ALLMA

10:15 - 10:45

v/Allskog
Sted: Seminarhuset
Skogbruket står overfor en aldri så liten omveltning når skogeier, tømmerkjøper og skogsentreprenør nå kan kommunisere gjennom appen ALLMA. Både app og tilhørende WEB-kart presenterer miljødata, skogtaksering, kulturminner og ikke minst planlagte og utførte tiltak i skogen. Tynning, grøfting, hogster og planting kan planlegges, bestilles og settes som utført i ALLMA. 

Meet & Greet med Goggen & Gamlefar

11:00 - 11:30

Barneforestilling med påfølgende fotografering og signering sammen med publikum.
Sted: Scenen 

Kalvemønstring

11:00 - 11:30

Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Skogfond – for godt til å være sant?

11:00 - 11:30

v/Mikael Fønhus, Skogkurs
Sted: Seminarhuset
Du tror det ikke før du får regnet på det hvor bra skogfondsordningen egentlig er. Når skogfondet brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Det samme gjør lønnsomheten av investeringene. Vi vil vise eksempler på smart bruk av skogfond. 

 

Ranch Sorting

11:30 - 12:30

Oppvisning sortering av storfe med hest
Sted: Arenaen
Et team på to ryttere skal på raskest mulig tid flytte en flokk med storfe fra én innhegning til en annen i en angitt rekkefølge. En morsom, familievennlig og populær ridegren over store deler av verden. Denne konkurransen på Agrisjå blir den første ranch sorting-konkurransen av sitt slag i Norge.

 

Andelslandbruk – din mulighet til å stikke finger´n i jorda

12:00 - 12:30

v/Alexandra Devik, OIKOS – Økologisk Norge
Sted: Seminarhuset
Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen. Fordeler for forbrukere

 

Visning av avlsoksen Braut

12:00 - 12:30

Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet
Avlsoksen Braut er far til omlag 300.000 avkom både i Norge og i resten av Europa.

STIHL Timbersport

13:00 - 14:00

Et forrykende timbershow der landslaget i Timbersport viser sine ferdigheter med øks, sag og motorsag.
Sted: Arenaen

Ambisjoner og muligheter for landbruket i Trøndelag

13:00 - 13:30

v/Tore Bjørkli, dagens landbruksdirektør i Sør-Trøndelag og morgendagens landbruksdirektør i Trøndelag
Sted: Seminarhuset 

Griskafé

13:00 - 13:45

Dagsaktuelt tema ved Norsvin
Sted: Seminarteltet

«Limmo 2017» og Norsk Charolais

13:00 - 15:30

Kjøttfeauksjon med livdyr fra rasene Limousin og Charolais, med påfølgende auksjon av innredning av Fjøssystemer
m/auksjonarius Håkon Marius Kvæken
Arr.: Norsk Limousin/Norsk Charolais
Sted: Visningsring Husdyrtunetj

Meet & Greet med Goggen & Gamlefar

13:30 - 14:00

Barneforestilling med påfølgende fotografering og signering sammen med publikum.
Sted: Scenen 

Det Gode Liv på Landet

14:00 - 14:30

Familieshow med musikk med bl.a. Magnus Hestgrei og moteoppvisning med klær fra ulike leverandører
Sted: Scenen 

Regnskapsprogrammet Duett gir deg oppdaterte tall i sanntid

14:00 - 14:40

v/Daldata
Sted: Seminarhuset

Framtida er sirkulær økonomi – hvordan vil det påvirke matproduksjonen?

14:00 - 14:30

Presentasjon av den Magiske fabrikken i Vestfold
v/Knut Hovland, BBBLS Solutions AS
Sted: Seminarteltet
Med aukande gjødselprisar, blant anna grunna minka tilgang på fosfor, har EUs forslag til avfallsdirektiv foreslått at alle avfallsfraksjonar med meir enn 20 % organisk materiale skal nyttast til matproduksjon. Hva for moglegheiter for norske bønder og drivhusgartnarar gir dette?

Ranch Sorting

14:30 - 15:30

Oppvisning sortering av storfe med hest
Sted: Arenaen
Et team på to ryttere skal på raskest mulig tid flytte en flokk med storfe fra én innhegning til en annen i en angitt rekkefølge. En morsom, familievennlig og populær ridegren over store deler av verden. Denne konkurransen på Agrisjå blir den første ranch sorting-konkurransen av sitt slag i Norge.

Legg et godt grunnlag – velg grønn utdanning

15:00 - 15:30

v/Øya Videregående Skole
Sted: Seminarhuset
Det er ikke alltid like lett å få oversikt over mulighetene man har ved å velge naturbruk på videregående. Visste du at ved å gå naturbruk får du (på de fleste skoler) mulighet til å ta ekstra realfagspoeng. Du kan med andre ord dra rett til universitetet etter tre år på naturbruk. Visste du at det trengs MANGE folk innen grønn utdanning i framtida? Ikke bare bønder, det trengs teknikere, ingeniører, veterinærer, rådgivere og mange flere! Kom på seminar med Øya videregående skole. Legg et godt grunnlag – velg grønt!

 

Kornproduksjon: Det er penger i vekstskifte

15:00 - 15:20

v/rådgiver Ingrid Gauslaa NLR Trøndelag
Sted: Seminarteltet

Matjorda – vår viktigste ressurs

15:30 - 15:50

v/rådgiver Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
Sted: Seminarteltet
Hvordan ta vare på matjorda og legge til rette for store avlinger?

 

Trickskyting

16:00 - 16:45

Forrykende skyteshow med verdensrekordholder Kenneth Aspestrand
Sted: Arenaen
Opplev trickmesteren Kenneth Aspestrand i et fantastisk skyteshow, hvor han skyter ned utallige leirduer og prøver seg dessuten på både vannmeloner, tennisballer og mye mer på flere utradisjonelle skytemåter. Se video

Vektregler for traktor og henger, og sikker traktorkjøring

16:00 - 16:20

v/Jogeir M. Agjeld, tidligere journalist i Bedre Gardsdrift
Sted: Seminarteltet

Trerasekrysning på storfe gir resultater

16:00 - 16:30

v/Kristian Hovde, storfeprodusent i Brumunddal
Sted: Seminarhuset

 

Porten lukkes

17:00

AgriShow på Hell Scandic

19:30 - 00:00

Agrisjå inviterer til AgriShow på Scandic Hell. En feststemt kveld med god mat og drikke og med Bjarne Brøndbo som musikalsk konferansier.
Les mer om AgriShow 

 

søndag 27. august

Porten åpnes for publikum

09:00

Barneriding, kjøring med hest, aktiviteter for barn hos kaninene og hos 4H

09:00 - 17:00

Sted: Hesteområdet, Smådyrområdet og på 4Hs stand

Traktorpulling

10:00 - 10:30

Demonstrasjon av verdens kraftigste motorsport. Svart eksos, grom motorlyd og rå kraft  i skjønn forening.
Sted: Arenaen

Hvordan kan fornybar energi spare bonden for kostnader?

10:00 - 10:30

v/Knut Hovland, BBBLS Solutions AS
Sted: Seminarhuset
Kva for utfordringar og kostnader gir dei nye effekttariffane for norske bønder? Eit hus produserer 5-6 ganger så mykje energi som det treng. Med nye batteri og støtteregler kan bonden rimelig barbere de kommande effekttariffane!

 

Når kugalskapen tar overhånd

10:00 - 10:40

Mine opplevelser og erfaringer som gårdbruker
v/Håkon Marius Kvæken, ammekuprodusent på Løten og auksjonarius
Sted: Seminarteltet

Kalvemønstring

11:00 - 11:30

Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Krysningsavl på kjøttfe

11:00 - 11:30

v/Kristian Heggelund, TYR
Sted: Seminarhuset
Her vil du lære om de forskjellige kjøttferasers sterke og svake sider. Hvilke type krysningsdyr egner seg best som mordyr? Hvilke type krysningsdyr egner seg best som et sluttprodukt med godt økonomisk resultat for deg som bonde? Hvordan bedekke kviger i et krysningsopplegg?

Valtra Master Cup

11:00 - 12:30

Traktorkjørerkonkurranse
Arr: Eikmaskin AS
Sted: Arenaen

Kjøring med breie landbruksmaskiner, og sikker traktorkjøring

11:00 - 11:20

v/Jogeir M. Agjeld, tidligere journalist i Bedre Gardsdrift
Sted: Seminarteltet

Fastsettelse av erstatning for dyrkamark ved vei-ekspropriasjon

11:30 - 11:50

v/advokat Ivar Andersskog, Advokatfirmaet Nidaros DA
Sted: Seminarteltet

Muligheter i økologisk korndyrking – praktiske erfaringer fra egen gård

12:00 - 12:20

v/Anders Eggen, Inspirasjonsbonde i Landbrukets ØKOLØFT og rådgiver i NLR Trøndelag
Sted: Seminarhuset

Gjerding og gjerdeteknikk

12:00 - 12:30

v/Ragnar Vikingstad, HT Gjerde
Sted: Seminarteltet 

Oppvisning i kaninhopp

12:00 - 12:30

Arr: Sprett Kaninklubb
Sted: Visningsring Husdyrtunet

STIHL Timbersport

12:30 - 13:15

Landslaget i Timbersport viser sine ferdigheter med øks, sag og motorsag
Sted: Arenaen

Høstrug – et interessant beitealternativ

12:30 - 12:50

v/Olav Aspli, Felleskjøpet
Sted: Seminarhuset

Konsert med Sie Gubba

13:00 - 14:00

Sted: Scenen
Arr: Agrisjå

Bærekraftig produksjon i den blå og grønne åkeren

13:00 - 13:30

v/Lars Morten Rosmo, Styreleder Landbruk 21 Trøndelag
Sted: Seminarhuset

Griskafé

13:00 - 14:00

Dagsaktuelt tema ved Norsvin
Sted: Seminarteltet

Utstyrsparade hest

13:30 - 14:00

Arr: Stjørdal og Hegra Hestealslag
Sted: Arenaen

Oppvisning i bruk av gjeterhund

14:00 - 14:30

Arr: Nord-Trøndelag Sau og Geit
Sted: Arenaen

Presentasjon av melkeroboten M2erlin

14:00 - 14:30

v/Rick Schoenmaker, Fullwood
Sted: Seminarhuset

Visning av avlsoksen Braut

14:30 - 15:00

Arr: Geno
Sted: Visningsring Husdyrtunet

Trickskyting

15:00 - 15:45

Forrykende skyteshow med verdensrekordholder Kenneth Aspestrand
Sted: Arenaen
Opplev trickmesteren Kenneth Aspestrand i et fantastisk skyteshow, hvor han skyter ned utallige leirduer og prøver seg dessuten på både vannmeloner, tennisballer og mye mer på flere utradisjonelle skytemåter. Se video

Porten lukkes

17:00