Priser

Påmeldingsavgift:
Ordinær påmeldingsavgift: kr 3900,-
Gårdsmat og andre småskalaprodusenter, handverk, lag og foreninger: kr 950,-

Plassavgift ute (pris per m2):
Inntil 50 m2: kr 230,-
50 – 100 m2: kr 205,-
100 – 250 m2: kr 180,-
Over 250 m2: kr 150,-

Plassavgift i messehall:
1340,- per m2 (minstemål stand 9 m2)

Plassavgift for gårdsmat, handverk, lag og foreninger:
Kr 100,- per m2

Påmelding etter fristen 1. april faktureres med tilleggsavgift på kr 1000,-

Alle priser er oppgitt eks. mva