Påmelding utstiller

Vi gjør oppmerksom på at utstillerne får refundert plassavgiften ved en eventuell avlysning av arrangementet.
Les messereglementet her