Om Agrisjå

Landbruksmessen i Stjørdal har lange tradisjoner, men i sin nåværende form gikk det første arrangementet av stabelen i 1982. I stort sett alle år har navnet vært Trøndersk Landbruk, men fra 2006 ble navnet Agrisjå.

Bak Agrisjå står selskapet Trøndersk Landbruk AS, som eies av Tine SA, Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA sammen med lokale og regionale landbruksorganisasjoner.

Styret i Trøndersk Landbruk AS og arrangementskomite for Agrisjå 2017:  
Jan Yngvar Kiel, Trondheim
Ase Helene Monsø, Stjørdal
Endre Stakkerud, Sørum
Astrid Liland, Oslo

Daglig leder Agrisjå/Trøndersk Landbruk AS:
Ole T. Hofstad

Ledergruppe Agrisjå 2017:
Ole T. Hofstad – leder
Odd Petter Haugseth – teknisk koordinator
Helge Kyllo – koordinator maskinutstillinga
Ingeborg Forbregd – husdyr, aktiviteter og program
Inger Smågård – økonomi, billetter og trafikk
Eva Anita Rømo – trafikk, parkering og sikkerhet
Margit Elverum – ansvarlig kontor og info