Om Agrisjå

Landbruksmessen i Stjørdal har lange tradisjoner, men i sin nåværende form gikk det første arrangementet av stabelen i 1982. I stort sett alle år har navnet vært Trøndersk Landbruk, men fra 2006 ble navnet Agrisjå.

Styret i Trøndersk Landbruk AS:  
Jan Yngvar Kiel, Trondheim
Ase Helene Monsø, Stjørdal
Endre Stakkerud, Sørum
Kari Åker, Rissa

Daglig leder Agrisjå/Trøndersk Landbruk AS:
Ole T. Hofstad

Bak Agrisjå står selskapet Trøndersk Landbruk AS, som eies av Tine SA, Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA sammen med lokale og regionale landbruksorganisasjoner.

 

Bygdekvinnelaga
i Stjørdal
Bondelaga
i Stjørdal
4H-nemnda i Stjørdal Skogeierlaga i Stjørdal Stjørdal bonde-
og småbrukerlag
Sør-Trøndelag
Landbrukselskap
Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag