Messeavis

Messeavis til alle landets bønder

Den offisielle messeavisa for Agrisjå utgis i samarbeid med Landbrukstidende, og går ut til alle landets bønder i uke 32. Det samlede opplag vil være ca 70.000, hvorav rundt 4000 legges til utdeling på messeområdet.

Kontaktinformasjon annonser:
Thor Riseth
Mail: thor@landbrukstidende.no
Mob: 907 74 370

eller:

Gunnar Leirtrø
Mail: gunnar@l-avisa.no
Mob: 924 00 891

Kontaktinformasjon redaksjon:
Ole T. Hofstad
Mail: ole@agrisja.no
Mob: 901 26 963

 

Messebilag til hele Trøndelag

I samarbeid med Midt Norsk Avisdrift utgir vi også et messebilag til det brede publikum i Trøndelag. Her er det samlede opplag 90.000 aviser.

Kontaktinformasjon annonser:
Knut Kvarving
Mail: knut@s-n.no
Mob: 957 33 007