Anleggsmaskiner mer interessant for bønder

Stadig flere bønder ser muligheter innen entreprenørvirksomhet. Dette medfører også økt interesse for å se et større og bredere utvalg av anleggsmaskiner på en messe som Agrisjå. Under Agrisjå 2017 var det et rekordstor innslag av anleggsmaskiner og annet utstyr av ulikt kaliber og ulike størrelser. Det antas at denne sektoren vil vokse på Agrisjå.