Bestillinger

Kontakt for telt og haller:

Erlend Zetlitz Rosanoff
Mobil: + 47 920 67 361
E-mail: erlend@compassfairs.no

 

Annonseplass i offisiell messeavis:

Gunnar Leirtrø
Mobil: +47 924 00 891
E-mail: gunnar@leirtro.no

Ole T. Hofstad
Mobil: +47 901 26 963
E-mail: ole@agrisja.no

 

 

(Ytterligere bestillingsmuligheter kommer etter hvert)