Bestillinger

Kontakt for telt og haller:

Erlend Zetlitz Rosanoff
Mobil: + 47 920 67 361
E-mail: erlend@compassfairs.no

 

(Ytterligere bestillingsmuligheter kommer etter hvert)