Satser på større bredde!

– Agrisjå 2020 satser på større bredde både når det gjelder maskiner og utstyr, og den mer publikumsvennlige delen. Med flyttinga til nytt område fikk vi en mye større og viktigere messe, og neste år skal vi nå nye høyder.

Det sier styreleder Jan-Yngvar Kiel i Trøndersk Landbruk AS, som står bak landbruksmessa Agrisjå i Stjørdal, og neste år blir Agrisjå landets viktigste fagmesse for landbruket her til lands.
Agrisjå inngår i det såkalte messetriangelet sammen med Agrovisjon i Stavanger og Agroteknikk på Lillestrøm, som hver arrangeres hvert tredje år. Nå i november er det Agrovisjon og neste år altså Agrisjå.

– For de store aktørene innen maskinbransjen er det greit å ha én tyngre fagmesse å forholde seg til hvert år, og det er i tråd med bransjens egne ønsker at vi har en slik turnusordning, framholder daglig leder og messeleder Ole T. Hofstad.

Med flyttinga til Frigården i Stjørdal ble messearealet dobbelt så stort, og Kiel mener Agrisjå dermed fikk utnyttet sitt potensial som årets største fagmesse.
– Vi opplevde en formidabel vekst i antallet utstillere og i solgt messeareal, og det gledelige var at veksten hovedsakelig kom innenfor ordinært landbruk. Ingen tvil om at Agrisjå 2017 presenterte det fremste vi har her til lands innen landbruksteknologi og kompetanse. Og nå retter vi blikket fram mot Agrisjå 2020, som går av stabelen i dagene 28. til 30. august neste år