Oppvisning i beste cowboystil

Ranchsorting er helt nytt i Norge, og på Agrisjå går Norges første offisiell konkurranse av stabelen. I beste cowboystil skal et team på to ryttere raskest mulig flytte en kvegflokk fra én innhegning til en annen i en angitt rekkefølge.

Ranchsorting er en populær sport over store deler av verden. Den kalles også teamsporting, og er en ridegren som stammer fra cowboyenes arbeid med å separere kveg i ulike innhegninger for transportering, brennmerking eller medisinering. Et team på to ryttere skal på raskest mulig tid flytte en kvegflokk fra én innhegning til en annen i en angitt rekkefølge.

Til ranch sorting brukes det to store gjerder som er satt tett ved siden av hverandre og åpnet i midten. En kvegflokk slippes inn, ni er markerte med tall på siden av kroppen mens to er umarkerte og skal sorteres inn sist.

Teamet på de to rytterne må da flytte én og én ku over til den tomme innhegningen, begynnende med det tallet de har fått opplest, og fortsette med dyret som har neste tall.

Deltakerne på Agrisjå har ulik erfaring med arbeid med kveg fra hesteryggen. Noen har arbeidet i USA med kveg, andre har vært på ulike kurs og jobbet kveg fra hesteryggen i Norge og Sverige. Felles for dem alle er at de har hester som er rolige og trygge rundt kveget og at rytterne er erfarne på å lese kvegets atferd og kroppsspråk.  Dommeren for konkurransen, Tommy Arvidsson, er en av Sveriges mest erfarne ryttere innenfor ranchsorting og generelt arbeid med kveg fra hesteryggen.