Skogsdemo på Agrisjå

Det er stor interesse for Agrisjå 2017, og det er spesielt stor påmelding innen maskin.
Mange av maskinaktørene som har vært med tidligere ønsker nå større areal. I tillegg registrerer vi at det også dukker opp mange nye aktører.

Agrisjå flytter nå ut av Stjørdal sentrum og til Frigården i Lånke, noen kilometer sør for Stjørdal sentrum. Dette innebærer at vi får dobbelt så stort areal å boltre oss på, hvilket gjør det mulig å utvide aktiviteten. Maskinområdet blir større, det samme blir også husdyrområdet, der vi nå satser enda mer på det profesjonelle husdyrbruket. Vi er først og fremst en fagmesse for landbruket – her skal bønder skal få masse faglig inspirasjon.

Vi planlegger nå også et eget demonstrasjonsområde for hogstmaskin og annet skogsutstyr. Vi har lett tilgjengelig skog i nærheten og en samarbeidsvillig grunneier, nærmere bestemt Forsvarsbygg. Vi kan nok ikke hamle opp med Elmia Wood, men vi skal love publikum et bra opplegg.