Mer anleggsmaskiner på Agrisjå

Påmeldingene til Agrisjå så langt tyder på at anleggsmaskiner av ulike kategorier vil sette sitt preg på den kommende landbruksutstillinga.

Strukturendringene i landbruket har medført at stadig flere bønder opererer som entreprenører. Først og fremst innad i landbruket, men mange utvider maskinparken og tar oppdrag over et bredt felt. Dette har medført at anleggsmaskiner av ulike kategorier blir stadig mer representert på Agrisjå.

Agrisjå er først og fremst en fagmesse for landbruket her til lands, men daglig leder Ole T. Hofstad forteller at innholdet er betydelig endret på de 30 årene han har vært med.
– Den mest synlige utviklingen er størrelsen og kapasiteten på traktorer og tilhørende maskiner og utstyr. Dette avspeiler helt klart strukturendringene i landbruket med stadig større driftsenheter. Gjennomsnittlig jordbruksareal per bruk har bare de siste 15 årene økt fra 150 til over 250 dekar.

Med større areal trengs også større maskiner, men etter som mange kvier seg for å binde opp betydelig kapital i maskiner som brukes en begrenset tid av året, har vi fått stadig mer entreprenørvirksomhet. Dette gjelder spesielt innen høsting av gras og korn.

– Men entreprenørbøndene oppdager stadig nye område, og vi ser fler og fler bønder med anleggsmaskiner av forskjellige kategorier og til bruk langt ut over jordbruk, forteller Hofstad som også henviser til at de store traktorimportørene nå også har anleggsmaskiner i sin portefølje. Hovedsakelig maskiner under 10 tonn, men også større.

Agrisjå 2017 arrangeres i Stjørdal i dagene 25. – 27. august, og Hofstad regner med et betydelig innslag av anleggsmaskiner på den kommende messen.