Forventer rekordstor messe

Arbeidet med neste års store landbruksmesse, Agrisjå 2017, er godt i gang. Flytting til nytt messeområde innebærer nye muligheter, og arrangørene forventer rekordstor oppslutning om kommende års største fagmesse for landbruk her til lands.

– Med flytting ut av Stjørdal sentrum dobles tilgjengelig messeareal, noe som betyr større armslag og gode mulighet for å utvide og forbedre landbruksmessa, forteller daglig leder Ole T. Hofstad, som sammen med ledergruppen nylig inspiserte det nye messeområdet.

Hofstad forteller at det tyngste løftet for arrangørene er opparbeidelse av et rundt 30 dekars område som skal tåle tungt utstyr.
– Hit kommer det største og nyeste av maskiner innen moderne landbruk her til lands. Vi må ha arealer som tåler dette og ikke minst må vi ha arealer som tåler de store trailerne som kommer med utstyr.

FAGMESSE

Som fagmesse for landbruket har Agrisjå inngått et slags triangelsamarbeid med Agroteknikk i Lillestrøm og Agrovisjon i Stavanger. De store aktørene innen landbruksmaskinbransjen ønsker nemlig kun en stor fagmesse årlig hvor importørene kan konsentrere aktiviteten. Det betyr i praksis at både Agrisjå og de to andre messene arrangeres hvert tredje år.

I følge Hofstad er Agrisjå sitt klare mål nå å styrke den landbruksfaglige delen myntet på den profesjonelle bonde. Dette vil også innebære en betydelig oppgradering av husdyrutstillinga.
– Moderne produksjoner innen melk, ammeku, gris og sau vil stå sentralt. Sammen med de store produsentorganisasjonene bygger vi et eget område der de aktive husdyrprodusenter vil finne sin naturlige plass. Her blir det både utstillinger, kåringer og auksjoner samt faglig påfyll over en kaffekopp.

EN BONDE I OSS ALLE

I erkjennelsen av at det bor en bonde i oss alle, er Agrisjå også en bred publikumsmesse. Det blir god anledning for alle å stifte nærmere bekjentskap med alle våre husdyr, og det i et landlig og trivelig miljø.
– Vi utvider aktiviteten innen jakt, fiske og friluftsliv gjennom et samarbeid med jeger- og fiskermiljøer. Det samme gjelder innen gårdsmat, der vi inngår et samarbeid med Bondens Marked.
Daglig leder Ole T. Hofstad legger ikke skjul på at maskiner, utstyr og redskaper av alle slag vil dominere messa.
– Men det er jo sånn at det bor en bonde i de fleste av oss. Det vet også de mange utstillerne som er representert med et bredt utvalg av smått og stort på utstyrsfronten.